Info

Kui vajate abi või esines tõrkeid rakenduse töös, siis kirjutage meile ktp@rik.ee. Küsimuste korral, mis puudutavad kindlat kättetoimetamist, palume pöörduda kättetoimetamise edastanud asutuse poole.

Kui teid on suunatud Kättetoimetamisportaali, siis on teile koostatud dokument, mis on vaja ametlikult vastu võtta, näiteks kohtumäärus. Selleks, et saaksite edasi liikuda riigi e-teenuseid kasutama, tuleb teile saadetud dokument vastu võtta.

Mõned dokumendid tuleb vastu võtta kohe, mõnele dokumendile aga määrab saatja vastuvõtmiseks tähtaja. See tähendab, et enne dokumendi vastuvõtmist ei ole võimalik teil soovitud e-teenust kasutada.

Kui teid suunati Kättetoimetamisportaali, siis saate soovitud e-teenust kasutada juhul, kui olete vastu võtnud kõik dokumendid, mille tähtaeg on saabunud. Kui teile on saadetud dokumente, mille vastuvõtmise tähtaeg ei ole veel saabunud, on võimalik soovitud e-teenust kasutada ka dokumenti vastu võtmata.

Saadetud dokumendi vastuvõtmisest alates võivad hakata jooksma menetlustähtajad (nt kohtule vastamise aeg). Pärast dokumentide vastuvõtmist ei suunata teid enam Eesti riigiasutuste veebikeskkondadest Kättetoimetamisportaali. Selleks, et näha eelnevalt vastu võetud dokumente, saate edaspidi siseneda Kättetoimetamisportaali läbi veebiaadressi: https://kattetoimetamisportaal.rik.ee.

Juba varasemalt vastu võetud ja arhiveeritud dokumendid on kättesaadavad dokumendi saatja infosüsteemis. Näiteks on kohtust saadetud dokumendid kättesaadavad avalikus e-toimikus, äriregistrist saadetud dokumendid e-äriregistri infosüsteemis. Lisainfot selle kohta, kes dokumendi saatis ja kust see kättesaadav on, näeb tutvutud dokumentide tabelist, klikates lisainfo nupule.

Küsimuste korral palume pöörduda kättetoimetamise edastanud asutuse poole. E-posti aadressi ja lingi asutuse veebikeskkonda leiate klikates saadetud dokumentide või tutvutud dokumentide tabelis lisainfo ikoonile.